Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември“

За инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември", по което възложител е ДП "НКЖИ", от МОСВ е проведена изискващата се по глава шеста на ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедура по оценка на съвместимост (ОС).
В резултат на проведената процедура е постановено Решение № 6-6/2014г. по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия.

Документи:

Инвестиционно предложение за "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември" / 02.01.2018 / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/