Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по заетостта – За Вас работодатели

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 02.09.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Програма за обучение и заетост: Средства в лв.
Национална програма "Помощ за пенсиониране" 1703.99
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
– Работодатели: организации от публичния сектор – държави и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участи и общински предприятия (Компонент 2) 1314.56
Обучение на възрастни
– Обучение на възрастни – безработни лица по чл. 63, ал.1,т.1 от ЗНЗ и/или обучение по Ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл. 63, ал.1, т.3 от ЗНЗ 1769.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – гр.Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение /02.09.2019г. / – Изтегли