Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За Вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 03.06.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4363,45 лв.;
– до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2913,84 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

– работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3700,40 лв.;
– работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 3690,30 лв.;

Програми за заетост за работодателите, които разкриват работни места по Закона за насърчаване на заетостта:

– Национална програма "Помощ за пенсиониране" – свободни средства – 3611,80 лв.;
– Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – свободни средства – 4012,94 лв.;

Обучение на възрастни:

– обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – свободни средства – 350,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 04.06.2020г. / – Изтегли