Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Гроздоберна кампания 2020г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОТНОСНО: Гроздоберна кампания 2020г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Във връзка с гроздоберната кампания 2020г. Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009г е най-късно до 15 януари.

Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000лв за физическите лица и от 2000 до 10000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци ако не подлеци на по-тежко наказание.

Моля за Вашето съдействие, да уведомите производителите на винени сортове грозде във Вашата община да подадат декларации съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г.

С уважение,

ТОДОРКА СТОЙЧЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ НА
ТЗ НА ИАЛВ ГР. ПЛОВДИВ

Документи:

Съобщение относно Гроздоберна кампания 2020г. / 05.11.2020г. / – Изтегли