Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по Заетостта – Програми за Обучение и Заетост

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – Септември

Уведомяваме работодателите от общините Септември и Белово, че към 06.08.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) както следва:

Програми за обучение и заетост Средства в лв.
Национална програма "Помощ за пенсиониране" 1703.99
Обучение на възрастни
– Обучение на възрастни – безработни лица по чл.63,ал.1,т.1 от ЗНЗ и/или обучение по Ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ 1769.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – гр. Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение / 06.08.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/