Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово търси да назначи специалист „Устройство на територията и строителство, Незаконно строителство и архив“

Позиция: специалист "Устройство на територията и строителство, Незаконно строителство и архив"
Код по НКПД 33433008

Изискване към кандидатите:
 – Средно или висше техническо образование, предимство е специалност "Строителство и архитектура"
  – Професионален опит – желателен
 
 Месторабота: Община Белово, Дирекция "Специализирана администрация", отдел "УТ, управление на собствеността и европейски програми"
 
 Работно време: Пълен работен ден – 8 часа
 
 Документи за кандидатстване:
 1. Заявление
 2. Автобиография /CV/
 3. Документ за образование, специалист или квалификация
 
 Начин на подаване на документи:
 В сградата на Общинска администрация гр. Белово, ул. Орфей 4А, етаж 1-деловодство.
 
 Крайна дата за приемане на документите:
до 17:00 часа на 28.02.2018 година.
 
 Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронен път и поканени на събеседване.
 Събеседването ще се проведе на 01.03.2018 год. от 10:00 часа в сградата ан Общинска администрация.
 Данните, които ни предоставяте са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Документи:

Позиция: специалист "Устройство на територията и строителство, Незаконно строителство и архив" /11.01.2018г./  – Изтегли