Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Декларация по чл.15 от НОАМТЦУ на територията на община Белово

Относно: Декларация по чл.15 от НОАМТЦУ на територията на община Белово

Във връзка с подадените декларции по чл. 15 от НОАМТЦУ за определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци, Ви уведомяваме, че на територията на град Белово няма да се предоставя съд – тип "Кофа" с обем 0,11 м/куб и съд тип "Бургас" . Сметопочистването и сметоизвозването ще се осъществява само с контейнер тип "Бобър" с обем 1,1 м/куб на стойност 3 000 лв. На заявилите съд "Кофа" с обем 0,11 м/куб и съд тип "Бургас" ще бъде предоставен съд тип "Бобър" с обем 1,1 м/куб.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Съобщение / 12.02.2018 г. / – Изтегли