Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по заетостта – За Вас работодатели

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрасни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2019г., както следва:

 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от: Средства в лв.
– работодатели: организации от публичния сектор – дърцавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) 4365.14
Обучение на възрастни  
– обучение на възрасни – безработни лица по чл.43, ал.1, т.1 от ЗНЗ 1629.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение / 12.04.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/