Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповеди – Областна Дирекция „Земеделие“

Изх.№ РД-12-02-437/08.08.2019г.

ДО
КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4A
ГР. БЕЛОВО

КОПИЕ ДО:
АНГЕЛ ЮРУКОВ
НАЧАЛНИК НА СГКК
ГР. ПАЗАРДЖИК

Относно: Комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАРЕВ,

Приложено изпращае Ви пет броя заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик за насърчаване на комисии които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на гр. Белово, с.Сестримо, с.Мененкьово, с.Аканджиево и с.Габровица.

Моля, на основание чл.72,б,ал.1 от ППЗСПЗЗ заповедите да се обявят в сградата на съответното кметство и на интернет страницата на Община Белово.

С уважение,
Стоян Атанасов Траянов (Директор)
ОДЗ-Пазарджик

Документи:

 Заповеди – Областна Дирекция "Земеделие" / 14.08.2019г. / – Изтегли