Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За Вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 14.09.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми, насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

– безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 2341,24 лв.;
– безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 2248,98 лв.;
– безработни лица над 55-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2185,00 лв.;
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 2280,90 лв.;
– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1571,97 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
– работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 9470,63 лв..

Обучение на възрастни:
– обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – свободни средства – 210,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 14.09.2020г. / – Изтегли