Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Приети с Протокол № 9 / 07.11.2017 г. на ЕСУТ преписки за изменение на ПУП-ПРЗ на курорт Чаира, землище с.Сестримо ЕКАТТЕ 66319

Приети с Протокол № 9 / 07.11.2017 г. на ЕСУТ преписки за изменение на ПУП-ПРЗ на курорт Чаира, землище с.Сестримо ЕКАТТЕ 66319.

Документи:

Преписки – 1 / 14.11.2017 г. / – Изтегли

Преписки – 2 / 14.11.2017 г. / – Изтегли

Преписки – 3 / 14.11.2017 г. / – Изтегли

Преписки – 4 / 14.11.2017 г. / – Изтегли

Преписки – 5 / 14.11.2017 г. / – Изтегли

Преписки – 6 / 14.11.2017 г. / – Изтегли

Преписки – 7 / 14.11.2017 г. / – Изтегли