Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление във връзка с изпълнението на договор „Изграждане на стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа“

До Директора на ОПУ Пазарджик
инж.Мая Шимбова
Копие до ОД на МВР-Пазарджик
Копие до Община Белово
Копие до Ситуационен център

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаема г-жо Шимбова,

Във връзка с изпълнението на договор "Изграждане на стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база взиманото разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3.5т. (електронни винетки)", с

Възложител: "Агенция Пътна Инфраструктура"

Главен Изпълнител: Капш Телематик Технолоджис ООД
Подизпълнител: "ИТА Инженеринг" ООД

Ви уведомяваме за намерение за въвеждане на ВОБД за кратковременни СМР, на основание чл.5,ал.1 от Наредба №3 от 16.08.2010г. за временна организация и безопасността на движението при извършването на строителни и монтажни работи по пътища и улици. Същата имаме необходимост да въведем за следните участъци и със следното времетраене:

1. Въвеждане на ВОБД за извършване на кратковременни СМР на АУЗПТ № 1039 на Път I-8 "Белово – Момина Клисура" км 162+100
2. Въвеждането на ВОБД за горецитираното местоположение ще извършим в периода 14-15.11.2019г. в рамките на светлата част на деня с времетраене от 08.00 часа до 17.30 часа.
3. Въвеждането на ВОБД за кратковременни СМР ще извършим, съгласно Приложение № 17 към чл.60, ал.3 от Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища и улици.

Прилагам:
1. Проложение № 17 от Наредба № 3 за ВОБД

За административни въпроси моля обръщайте се към:
1. инж. Теодора Стойчева, +359 888 604 225, stoyanova@itagroup.bg

Отговорен за въвеждането и снемането на ВОБД за кратковременни СМР
2. Николай Михайлов, тел. за връзка +359 887 283 781

С уважение:
Инж. Е.Ботушаров

Документи:

Уведомление / 15.11.2019г. / – Изтегли