Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Захранване на обекта с електрическа енергия от осигурявана от дизелов агрегат“ в УПИ II 86, м.“Вучата могила“, землище на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-542/

Съобщение относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Захранване на обекта с електрическа енергия от осигурявана от дизелов агрегат" в УПИ II 86, м."Вучата могила", землище на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. №ПД-01-542/20.11.2019г.

Документи:

Съобщение /15.12.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/