Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложения (ИП) „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци“ в УПИ I 87,88 м. Вучата могила на с. Дъбравите

Инвестиционно предложения (ИП) "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88 м. Вучата могила на с. Дъбравите

Документи:

Писмо РИОСВ-120/09.12.2020 – /15.12.2020г./ – Изтегли