Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Консултации на НОИ с гражданите на Община Белово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК

Уведомяваме Ви, че на 13.09.2019г от 10.00ч. до 15.00ч. експерт от ТП на НОИ – Пазарджик, ще консултира гражданите на община Белово при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

Консултации ще се извършат само срещу докумнет за самоличност (лична карта) и предоставен осигурителен документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997г.

За лица, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999г. електронна услуга "Изчисляване на прогнозна пенсия" не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.

Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика, могат да се разпечатат и предоставят на гражданите при поискване.

Документи:

Съобщение /17.08.2019г. / – Изтегли