Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно „Продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №3058/18.07.2003 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ‘Белмекен'“

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД

ул. "Веслец" №5
гр. София

КОПИЕ
НЕК ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ"
ул. "Васил Левски" №244
гр. Пловдив

НЕК ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ"
ул. "Лавеле" №26
гр. София

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

ОБЩИНА БЕЛОВО

Относно: "Продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №3058/18.07.2003 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир 'Белмекен'"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено, изпращам Ви Решение №186/10.09.2019г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №003058/18.07.2003 г.за водовземане от язовир "Белмекен" с цел на водовземането – производство на електроенергия.

Приложение: Съгласно текста

КРАСИМИР ЖИВКОВ
Заместник министър на околната среда и водите

Документи:

Съобщение / 17.09.2019г. / – Изтегли

Решение № 186 / 17.09.2019г. / – Изтегли