Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

АО-1179/19.08.2019г.

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля имайте предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на "Електроразпределение Юг" ЕАД:

 

Клиент Наименование на обект Адрес ИТН Дата Час / От Час / До
1 1000358189 ПРИЕМНИК НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ТИП ВОДНА ПОМПА гр. Белово, Местн.Топлата вода 000, ПИ0359.505.1 ТПТОПЛАТ 4376522 22.08.2019 15:30ч. 17:00ч.
2 1000358189 ВОДНА ПОМПА – МИН.ВОДА гр. Белово, Местн,. Топлата вода 0, ПИ 03592.505.1 4357135 22.08.2019 15:30ч. 17:00ч.

При въпроси касаещи поддръжката на мрежата и липса на захранване, може да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,
Електроразпределение Юг ЕАД

Документи:

Съобщение – АО-1180 / 19.08.2019 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/