Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ

Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ

Позиции:

1. Специалист "Устройство на територията и строителство, Незаконно строителство и архив" – Код по НКПД 33433008 – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: Средно или висше техническо образование, предимство е специалност "Строителство и архитектура"

2. Старша медицинска сестра в Детска градина "Щурче" – гр. Белово – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: Висше образование – професионален бакалавър / минимум средно – специално – медицински профил /

3. Медицински сестри в яслена група – Детска градина "Щурче" – Белово 2 / две / щатни бройки
Изискване към кандидатите: Висше образование – професионален бакалавър / минимум средно – специално – медицински профил /

4. Медицинска сестра в СУ „ Александър Иванов – Чапай” – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: Висше образование – професионален бакалавър / минимум средно – специално – медицински профил /

5. Мл. спец. ЕСГРАОН – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

6. Мл. спец. "Човешки ресурси и секретар на кмета" – 1 / една / щатна брой
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

7. Постоянен дежурен ОбСС – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

8. Ръководител "Домашен социален патронаж" – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

9. Мл. счетоводител – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно специално или висше образование.

Професионален опит – не се изисква

Месторабота: Община Белово

Работно време: Пълен работен ден – 8 часа

Документи за кандидатстване:
1. Заявление;
2. Автобиография /CV/;
3. Документ за образование, специалност или квалификация;

Начин за подаване на документи:
В сградата на Общинска администрация гр.Белово, ул.Орфей №4А, етаж 1 – деловодство.

Крайна дата за приемане на документи: до 17:00 часа на 10.09.2019 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронен път и поканени на събеседване.

Събеседването ще се проведе на 12.09.2018 год. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация.
Данните, които ни представяте са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗЛД.

Документи:

Съобщение / 29.08.2019г. / – Изтегли