Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление относно започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“

О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември", в землището на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 727 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала "Калотина – запад (държавна граница със Съюзна Република Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)", представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Документи:

Обявление / 21.10.2020г. / – Изтегли

Решение № 727 / 21.10.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/