Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява – Професионално информиране, консултиране и ориентиране

ОБЯВА

Връзка с избор на изпълнител за организиране и провеждане на "Професионално информиране, консултиране и ориентиране" по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

Документи:

Документи – Професинално информиране / 22.03.2018 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/