Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За Вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 24.02.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

– безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 5000,08 лв.;
– безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3827,00 лв.;
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4762,00 лв.;
– до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2924,12 лв.;
– безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 4290,00 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
– работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 6000,00 лв.;

По горепосочените мерки и програми, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) за обучение на възрастни:

– обучение за професионална квалификация на безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ – свободни средства 1944,00 лв.;
– обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – свободни средства – 1000,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 24.02.2020г. / – Изтегли