Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Белово в поземлени имоти (ПИ) с № 000086 и 000087, местността „Вучата могила“, землището на с.Дъбравите ЕКАТТЕ 24414, Община Белово, Област Пазарджик.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)" в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и № 000087, местността "Вучата могила", землището на с.Дъбравите ЕКАТТЕ 24414, Общ.Белово, Обл.Пазарджик, с вх.№ ПД-01-2415(9)/13.09.2019

Документи:

Съобщение РИОСВ-49 / 25.09.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/