Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки“

До
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. "ОРФЕЙ" 4А
4470, ГР. БЕЛОВО

КМЕТ НА С. АКАНДЖИЕВО
4483, С.АКАНДЖИЕВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки"  в УПИ V-371, 374, кв.41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх.№ ПД-01-2524/03.12.2018г.

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (последно изм.и доп. Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) РИОСВ-Пазарджик Ви уведомява за постъпило инвестиционно предложение: "Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки" в УПИ V-371, 374, кв.41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител "КЕМПФАЙЪР БГ" ЕООД.

Съгласно изискванията, следва да обявите инвестиционното предложение на интернет страницата си или по друг подходящ начин за известяване на обществения интерес.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД-01-2524/03.12.2018г.

С уважение,
КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение / 27.12.2018г. / – Изтегли

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение / 27.12.2018г. / – Изтегли