Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по заетостта – За Вас безработни лица

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" – Септември

Уведомява безработните лица от общините Септември и Белово, че към 26.08.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договор за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и/или обучение както следва:

 

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО Средства в лв.
– Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие "Българо-германцки център за професионално обучение" 3553.62

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция "Бюро по труда" – гр. Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение / 29.08.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/