Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция "Бюро по труда” – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
– безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1794,83 лв.;

Национална програма "Помощ за пенсиониране" – субсидира се наемането на лица над 58 годишна възраст, които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ – свободни средства 1815,01 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
– работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 4883,57 лв.; – работодатели: организации от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие (Компонент 2) – свободни средства – 5198,11 лв.;

Обучение на възрастни:
– обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ) – свободни средства – 1796,00 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда” – Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 31.07.2018г. / – Изтегли