Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

От месец май 2015 година в община Белово се реализира проект „Нови възможности за грижа” по Схема за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ „Нови алтeрнативи”

От месец май 2015 година в община Белово се реализира проект „Нови възможности за грижа” по Схема за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ „Нови алтeрнативи”, финансиран от ОП ”РЧР”, Европейски социален фонд. По проекта се осъществяват дейности по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Обслужваните потребители са 42 лица и деца с увреждания, като има назначени 35 лица като лични асистенти на 4, 6 или 8 часов работен ден.

Дейностите по проекта ще продължат и през 2016 година – до 29.02.2016 година, като община Белово ще търси възможност за удължаването им по проекти и национални програми.

https://www.livechatalternative.com/