Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за Обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг, с цел финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност на Община Белово

Изх. № ФД -1610/27.12.2018 година.

Община Белово кани местната общественост на 11.01.2019год. от 16.00 часа в залата на общински съвет Белово, етаж 4-ти на
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ, С ЦЕЛ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО.

Средствата ще се ползват за извършване на инвестиции в следните обекти публична общинска собственост:

Вътрешен ремонт на: 1.Народно читалище "Просвета" в с. Аканджиево: 2. Народно читалище село Момина клисура; 3. Народно Читалище кв. Малко Белово

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност / саниране и смяна на дограма / на Народно Читалище "Хр. Ботев" село Габровица, и Народно Читалище "Ал.Иванов – Чапай" село Дъбравите;

Размер на дълга – до 500 000лв, срок до 90 месеца, максимален лихвен процент – едномесечен EURIBOR, плюс максимална надбавка до 3.0%.

Кмет на община Белово
Инж. Костадин Варев

Документи:

Покана за обществено обсъждане / 04.01.2019г. / – Изтегли