Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за обществено обсъждане на проект за „Разработване на план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015-2024 г.“

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“ организира обществено обсъждане на
проект на „Разработване на план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015-2024 г.“

Общественото обсъждане ще се състои на 25.09.2015 г. /петък/ от 09:00 часа в гр. Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Голяма сцена, пл. „Георги Измирлиев“ №1.

В деня на общественото обсъждане на 25.09.2015 г. (петък) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.

Общественото обсъждане – Изтегли