Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за обществено обсъждане на проект за „Актуализиране на план за управление на НП „Рила“ за периода 2015-2024 г.“

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“ организира обществено обсъждане на
проект на „Актуализиране на план за управление на НП „Рила“ за периода 2015-2024 г.“

Общественото обсъждане ще се състои на 23.09.2015 г. /сряда/ от 09:00 часа в гр. Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Голяма сцена, пл. „Георги Измирлиев“ №1.

В деня на общественото обсъждане на 23.09.2015 г. (сряда) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.

Общественото обсъжданеИзтегли