Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Училища, детски градини

1. СУ „Ал.Иванов-Чапай”

гр. Белово, 4470
ул. "Тодор Каблешков" №5
Tел: 03581-2941 – канцелария
Tел: 0888 287 439 – Директор / Спаска Кузманова
Email: bel_su@abv.bg

Училище с дълга история, което дава лице на образованието в град Белово.

През 2002/2003г. със Заповед № РД14-179б 28.08. 2000г. на МОН НУ,, Т. Каблешков и СОУ,, Ал. Иванов- Чапай” са преобразувани в СОУ,, Ал. Иванов- Чапай”. Учебните занятия започват на 15. 09. 2002г. в напълно обновената и осъвременена училищна сграда.

Като своя мисия училището определя: формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; създаване на умения за продължаващо учене през целия живот; усвояване иформиране на общочовешки и национални ценности.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: СОУ „Ал.Иванов-Чапай”

 

2. ОУ „Отец Паисий”

с. Мененкьово, община Белово
ул. „Първа” №21
Tел: 03588 23-59, 0879 681 265
Email: bel_oumvo@abv.bg
Директор: Бисер Паров

 

ЦПЛР – Детски комплекс – гр. Белово

гр. Белово, 4470
ул. „Иван Вазов“ № 5
Tел: 0884004883
Директор – Любомира Иванова Танева
Е-mail: odk_belovo@mail.bg

Facebook: Детски комплекс – гр. Белово
 

 

 


Детски градини:

1. Детска градина „Щурче”

гр. Белово, 4470
област Пазарджик
ул. „Априлско въстание” №15
Tел: 03581 29-71, 0887 932 996
Директор: Ваня Георгиева Стойнова
Email: e-mail-bell_odz@abv.bg

2. Детска градина

с. Сестримо, ул. Първа № 2
Oбщина Белово, обл. Пазарджик
Пощенски код: 4469
Tел: 03587 24-19
Tел: 0889 363 700
Email: cdg_sestrimo@abv.bg
Директор: Надежда Тасева
Уеб сайт: www.dg-sestrimo.com