Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

УТ – 515 от 02.04.2021 г.

УТ – 515/ 02.04. – Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Марица, с цел – "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" – изграждане на мост при км 90+926 от обект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Документи:

УТ – 515 от 02.04.2021 г. – Изтегли