Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Документи:

УТ – 536 – Изтегли