Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление – от „БулгарМин Инженеринг“ АД

До Кмета на гр. Белово

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От "БулгарМин Инженеринг" АД – гр. Панагюрище
ЕИК: 112532478
ул. "Гаврил Кръстевич" 2

Уважаеми Господин Кмет,

Уведомяваме Ви, че ще се извършва взривяване на 27.03.2018 г. в периода между 13:00 – 18:00 часа в кариера "Малък Гайтановец" – гр. Белово.

Документи:

Уведомление AO-688 / 23.03.2018 г. / – Изтегли