Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление до РИОСВ за ИН „Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик“

Инвестиционно предложение (ИП): "Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик, внесено с уведомление с вх.№ ПД-01-565/08.10.2020г."

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) РИОСВ-107/12.10.2020г. – / 13.10.2020г. / – Изтегли