Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Упражняване на строителен надзор вкл.контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на ИП: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв.Малко Белово“

Упражняване на строителен надзор включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на инвестиционен проект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап".

Обявления

26.09.2016 г.