Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз“ ID: 9067880

"Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз" ID: 9067880

Кратко описание: "Извършване на специализиран превоз" в следните направления:

1. "Извършване на специализиран превоз на учениците до 16 годишна възраст и деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Белово за учебната 2017/2018 г." в следните направления, както следва:
Белово – Аканджиево – Белово, ОУ "Отец Пайсии", с. Мененкьово – 28 км.
Белово – Дъбравите – Белово – СОУ "Ал. Иванов – Чапай" – 24 км.
Белово – Голямо Белово – Белово – СОУ "Ал. Иванов – Чапай" – 24 км.
Белово – Момина Клисура – Белово – СОУ "Ал. Иванов – Чапай" – 24 км.
Белово – Габровица – Белово – СОУ "Ал. Иванов – Чапай" – 60 км.
Белово – Габровица – Сестримо – Белово – СОУ "Ал. Иванов – Чапай" – 76 км.
Белово – Дъбравите – Голямо Белово – Белово – ОДЗ "Щурче", гр. Белово – 60 км.
Белово – Габровица – Белово – ОДЗ "Щурче", гр. Белово – 60 км.

2. "Извършване на специализиран превоз за Дневен център за деца с увреждания" в следните направления, както следва: Белово- Момина Клисура – Мененкьово – Септември – Лозен – Варвара – Белово – средномесечно от 2 000/двехиляди/ километра пробег.

Обявления

31.08.2017 г.

https://www.livechatalternative.com/