Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Във връзка с провеждане на избори народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Вписване в списъка

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. 20.09.2014г.    

Документи за сваляне:

 – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес може да свалите от тук:

Заявление (Приложение № 14) – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/