Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 324/29.10.2019г. за събирането и извозването на битови отпадъци през 2018 – 2019г.

Заповед № 324/29.10.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване през 2018 – 2019г.

Документи:

Заповед № 324 / 29.10.2018г. / – Изтегли