Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 373 / 23.10.2017 относно границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване през 2017 – 2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване през 2017 – 2018 г.

Документи:

Заповед № 373 / 14.11.2017 г. / – Изтегли