Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на кмета на община Белово

ЗАПОВЕД

572 / 29.11.2016 г.

На основание чл. 44 ал.1 т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.15 т.1 и т.2 от "Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово" и чл. 16 т.2 от "Наредбата за поддръжане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово".

НАРЕЖДАМ

за периода 2016 г. – 2017 г.

1. Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите / жилищани, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, автогарите, жп гарите, пазарите, платените паркинги, складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.

2. Почистването и подържането на чистотата на части от тротоара, площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

3. Собствениците или живущите по отношение в жилищните сгради са длъжни да почистват от сняг и обезопасяват заледените участъци в общите части на сградите, дворове, съорацения, гаражите заедно с прилежащите им територии, както и да отстраняват ледените висулки от сградите си.

4. Забранява се складирането на сняг, отпадъци и др. на кръстовища, тротоари и пресечки създаващи опасност за движението на пешеходци и МПС.

Копие от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Инж. Костади Варев

Кмет на община Белово

 

Документи:

Заповед 572 / 29.11.2016 / – Изтегли