Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № РД-02-15-157/26.11.2015 г. за допускане изработване на проекти на Подробни устройствени планове

Относно: Издадена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Заповед № РД-02-15-157/26.11.2015 г. за допускане изработване на проекти на Подробни устройствени планове-изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ПУП-ИПРЗ) за имоти засегнати от трасето на жп линията „София-Пловдив“, в железопътен участък Ихтиман-Септември

Заповед № РД-02-15-157/26.11.2015 г. – Изтегли