Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заседание на Общинската епизоотична комисия в град Белово за предприемане на мерки срещу болестта “син език”

На свое заседание на 22.07.2014 г. Общинската епизоотична комисия в община Белово обсъди обстановката в страната във връзка с болестта „син език”, разпространяваща се сред преживните дребни и едри, диви и домашни животни.

Заболяването не може да се предава от животните на хората. На територията на община Белово няма регистрирани случаи. Населените места в общината попадат в зоната за наблюдение.

Във връзка с констатирани огнища на заболяването „син език” по преживните животни в някои райони на Република България и въз основа на Заповед № РД 11-1154/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), членовете на общинската епизоотична комисия разработиха и приеха мерки за недопускане на заболяването син език по преживните животни на територията на община Белово.