Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заседание на Общинския щаб за изпълнение на „Плана за защита при бедствия“ в община Белово

На 5.08.2014 г. от 11.00 ч. в община Белово се проведе заседание на Общинския щаб за изпълнение на  Плана за защита при бедствия в община Белово. Заседанието се ръководеше от инж.Костадин Варев-кмет на общината, като ръководител на щаба. Участие взеха инж. Кр.Пипонков-началник на РСПБЗН Белово, Апостол Тошкин-ОУПБЗН, Стоил Стоилов-началник УП Белово, Георги Манолчев-язовирен район „Чаира”, Борислав Иванов-ръководител КЕЦ Белово,  общински служгители и кметове на кметства, които също са членове на щаба.

   Заседанието се проведе във връзка с усложнената обстановка, породена от метеорологичните условия. Беше разгледан Плана за защита при бедствия като се акцентира върху частта му, свързана с действия при наводнения. Бяха набелязани превантивни мерки, които общината трябва да предприеме, за да се реагира правилно при евентуално природно бедствие.

https://www.livechatalternative.com/