Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 9038552

„Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Белово ,на ел. инсталацията и ел. оборудване на сградата на община Белово и сградите в кметства: с. Дъбравите, с. Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово, Домашен социален патронаж в гр. Белово, ул. „Христо Ботев” №12, Дневен център за деца с увреждания, ОДЗ „Щурче” и ЦДГ- с. Сестримо, Читалища през 2015 г.“. – ID 9038552

Документи:

Административни сведения за участника – Изтегли

Декларации по чл.47 ЗОП – Изтегли

Декларация по чл.56, т.12 ЗОП – Изтегли

Предложение – Изтегли

Проект договор – Изтегли

Указания за изготвяне на офертата – Изтегли

Ценово предложение – Изтегли