Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

News

Община Белово отбеляза „Седмица на пожарната безопасност“

На 11 септември 2023 г. по случай Седмицата на пожарната безопасност на централния площад в гр. Белово се проведе демонстрация по построяване на шлангова линия и потушаване на пожар в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белово от пожарникари от РС ПБЗН гр. Белово и доброволци от ДФ – Белово.

Официален гост на събитието беше комисар Ангел Ангелов – Директор РД ПБЗН гр. Пазарджик, който отправи своите поздравления към всички пожарникари и доброволци по случай празника. На мероприятието присъстваха и деца от ДГ „Щурче“ гр. Белово, жители и гости на община Белово. Пожарникарите демонстрираха гасене на запалена тава с прахов пожарогасител, както и правилното му използване.

Децата имаха възможност да се запознаят и тестват действието на струйниците и пожарогасителите под контрола на служителите на РС ПБЗН гр. Белово.

Демонстрацията се превърна в своеобразен празник за децата, които имаха възможността да разгледат пожарния автомобил отблизо, както и да се качат в него.

Портал за самообслужване „Онлайн услуги“ на ЕР Юг

От няколко години ЕР Юг прави стъпки в посока пълно дигитализиране на комуникацията, като през 2022г.
достигнахме етап на изцяло дигитализиран процес за заявяване на услуги по процедура по присъединяване
на нови обекти към електроразпределителната мрежа – както за потребители, така и за производители.

Порталът за самообслужване „Онлайн услуги“ на ЕР Юг дава възможност на клиентите на дружеството, бързо, лесно
и независимо от време и локация да заявяват онлайн основните услуги, необходими за присъединяването –
подаване на заявления, следене на статус на изпълнение, подписване на договори онлайн (образци на тези
документи имахте възможност да видите), включително и заплащане на такси и задължения.

Eдин от важните моменти е въвеждането на опростен електронен подпис, който е напълно равностоен на саморъчния
подпис, когато това е договорено между двете страни.

Към онлайн портала

Във връзка с авария на довеждащ водопровод е преустановено допълнителното водоподаване за селото от „Язовири и каскади“ , поради което се налага дружеството да въведе режим на водоподаването за с. Момина Клисура,общ.Белово от 31.08.2023г. до 05.09.2023г.