Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Електронни услуги

Интегриран геопортал

Община Белово е сред първите в страната, която предлага електронни административни услуги чрез въведената Географска информационна система. Проектът за разработката и внедряването й бе финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”. Чрез нея се оптимизират процесите по извършване на следните административни услуги: Издаване на скица на поземлен имот; Издаване на виза за проектиране; и др.

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

Други е-услуги

Електронни услуги на община Белово

Предоставяни електронни услуги от Община Белово

https://egov.bg

 

 

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от менюто в ляво – "Е-услуги"

Електронни услуги на НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

http://www.nap.bg

 

 

Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

 

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

E-община Белово

ДАНЪЦИТЕ КЪМ БЕЛОВО ВЕЧЕ СЕ ПЛАЩАТ ПО ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ ПРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМАТА ИПЕЙ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ

От днес, 15 май 2020 г., Местните данъци и такси към Белово вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ от целия свят. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

По новия начин гражданите плащат без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация кой колко дължи. Данните за всичко дължимо по МДТ излизат веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Информацията е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Белово може да мине годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат заплатени автоматично някъде в страната или чужбина. Плащането спазва и 5%-ната ежегодна отстъпка до края на всеки месец април, а тази година – до края на месец юни.

Новата услуга за електронно плащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Услугата стана възможна благодарение на кмета инж. Костадин Варев. Tака Белово разшири услугите си, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци от разстояние електронно, търсейки възможно най-евтиното, лекото и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване на сънародниците ни в страната и целия свят. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

Линкът на ИПЕЙ е: www.epay.bg (през него всеки човек ще може да влиза директно от сайта на Белово и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)

Линкът за ИЗИПЕЙ е: www.easypay.bg (тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите. Списъкът се актуализира непрекъснато)

www.epay.bg www.easypay.bg