Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Други е-услуги

Електронни услуги на община Белово

Предоставяни електронни услуги от Община Белово

https://egov.bg

 

 

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от менюто в ляво – "Е-услуги"

Електронни услуги на НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

http://www.nap.bg

 

 

Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

 

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg