Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Интегриран геопортал

Община Белово е сред първите в страната, която предлага електронни административни услуги чрез въведената Географска информационна система. Проектът за разработката и внедряването й бе финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”. Чрез нея се оптимизират процесите по извършване на следните административни услуги: Издаване на скица на поземлен имот; Издаване на виза за проектиране; и др.

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА