Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Регистри

РЕГИСТЪР на Община Белово на подадени декларации по Закон за противодействие на корупцията.

  

Вх.№/датаИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДеклараторМЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
ДК -1/16.11.2023 г.  Лазаринка Николова Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -2/20.11.2023 г.Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -3/20.11.2023 г.Димитър Георгиев МарковОбщина Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -4/22.11.2023 г.Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОННесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -5/22.11.2023 г.Костадинка Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ старши експертНесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.7, ал.2 от ЗДС
  ДК -6 /28.11.2023 г.  Евгения Генкова Савова  Община Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -7 /13.12.2023 г.Евгения Генкова СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -8 /13.12.2023 г.Евгения Генкова СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
  ДК -9 /13.12.2023 г.Лазаринка Николова Щерева    Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -10 /13.12.2023 г.  Лазаринка Николова Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
 ДК -11 /14.12.2023 г.Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 12 /14.12.2023 г.Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -13/15.12.2023 г.  Димитър Георгиев Марков  Община Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 14 /20.12.2023 г.  Костадинка Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -15 /20.12.2023 г.  Костадинка Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -16 /21.12.2023 г.  Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -17 /21.12.2023 г.  Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -18 /21.12.2023 г.  Димитър Георгиев Марков    Община Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -19 /02.01.2024 г.  Вилма Йорданова ВасилеваОбщина Белово/ Главен счетоводител  Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.7, ал.2 от ЗДС
ДК -20 /10.01.2024 г.  Павлина Георгиева ИвановаОбщина Белово/  Мл.спец.”МТД”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -21 /15.01.2024 г.  Мария Иванова ФилчеваОбщина Белово/  спец.”Управление на собствеността”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -22 /30.01.2024 г.  Вилма Йорданова ВасилеваОбщина Белово/ Главен счетоводител    Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -23 /30.01.2024 г.  Вилма Йорданова ВасилеваОбщина Белово/ Главен счетоводител    Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -24 /30.01.2024 г.  Павлина Георгиева ИвановаОбщина Белово/  Мл.спец.”МТД”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -25 /30.01.2024 г.  Павлина Георгиева ИвановаОбщина Белово/  Мл.спец.”МТД”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -26 /05.02.2024 г.  Мария Иванова ФилчеваОбщина Белово/  спец.”Управление на собствеността”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -27 /05.02.2024 г.  Мария Иванова ФилчеваОбщина Белово/  спец.”Управление на собствеността”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -28 /14.03.2024 г.  Йорданка Иванова ДжамоваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Несъвместимост Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -29 /18.03.2024 г.  Ива Орлинова ПоповаОбщина Белово/  спец.”Административен секретар”Несъвместимост Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -30 /18.03.2024 г.  Деница Стоянова АлександроваОбщина Белово/  ст.спец.”МДТ”Несъвместимост Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -31 /18.04.2024 г.  Йорданка Иванова ДжамоваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -32 /18.04.2024 г.  Йорданка Иванова ДжамоваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -33 /18.04.2024 г.  Деница Стоянова АлександроваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -34 /18.04.2024 г.  Деница Стоянова АлександроваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -35 /19.04.2024 г.  Анета Атанасова КечеваОбщина Белово/  спец.”Обслужване на общински съвет”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -36 /19.04.2024 г.  Анета Атанасова КечеваОбщина Белово/  спец.”Обслужване на общински съвет”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -37 /22.04.2024 г.  Ива Орлинова ПоповаОбщина Белово/  спец.”Административен секретар”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -38 /22.04.2024 г.  Ива Орлинова ПоповаОбщина Белово/  спец.”Административен секретар”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -39 /22.04.2024 г.  Ненка Крумова ТодороваДиректор „ФСД и АО”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -40 /22.04.2024 г.  Ненка Крумова ТодороваДиректор „ФСД и АО”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -41 /22.04.2024 г.  Ненка Крумова ТодороваДиректор „ФСД и АО”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -42 /22.04.2024 г.  Петя Стефанова СтойковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и КР”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -43 /22.04.2024 г.  Петя Стефанова СтойковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и КР”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -44 /22.04.2024 г.  Атанаска Колева ВучковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и ТОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -45 /22.04.2024 г.  Атанаска Колева ВучковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и ТОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ    
ДК -46 /22.04.2024 г.  Васка Димитрова СтояноваОбщина Белово/  кметство Сестримо, спец АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -47 /23.04.2024 г.  Олга Иванова АтанасоваОбщина Белово/  гл.спец. „ИКС”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -48 /23.04.2024 г.  Иванка Емилова ГабероваОбщина Белово/  кметство Аканджиево, спец АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -49 /23.04.2024 г.  Красимира Пекова КьосеваОбщина Белово/  мл.експерт”Бюджет и финансов контрол”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -50/24.04.2024 г.  Ани Кирилова ГеоргиеваОбщина Белово/  счетоводителЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -51/25.04.2024 г.  Димитър Георгиев МарковОбщина Белово/Мл.спецл домакин и УОМПЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -53/29.04.2024 г.  Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/деловодител и АОИЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -54/29.04.2024 г.  Ирина Атанасова ИскроваОбщина Белово/гл.спец.”УС и ХП”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -55/29.04.2024 г.  Ивелина Тодорова УзуноваОбщина Белово/гл.спец.”бюджет и финанси”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -56/29.04.2024 г.  Веселка Йорданова ИлковаРайон слатина- Столична общинаЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -57/07.05.2024 г.  Лазаринка Николова ЩереваМл.спец.”Касиер МДТ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -58/08.05.2024 г.  Татяна Иванова ПаничароваОбщина Белово/ ст.счетоводител и касиерЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -59/08.05.2024 г.  Ирина Атанасова ИскроваОбщина Белово/гл.спец.”УС и ХП”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -60/08.05.2024 г.  Галина Спасова УзуноваОбщина Белово/спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -61/09.05.2024 г.  Галина Георгиева СтанчеваОбщина Белово/спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -62/10.05.2024 г.  Величка Иванова СпасоваОбщина Белово/кметство Мененкьовоспец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -63/10.05.2024 г.  Цветозара Минкова БлажеваОбщина Белово/ Секретар на община БеловоЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -64/13.05.2024 г.  Костадина Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ Началник отделЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -65/13.05.2024 г.  Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/кметство Голямо Белово спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -66/14.05.2024 г.  Диана Красимирова АнгеловаОбщина Белово/кметство Дъбравите спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -67/14.05.2024 г.  Виктория Георгиева ПипонковаОбщина Белово/ Счетоводител МДТЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -68/14.05.2024 г.  Евгения Генкова СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -69/14.05.2024 г.  Симеона Василева ПенчеваОбщина Белово/ гл.спец.”ГР и кд по ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І

Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ

На декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2024г.

Вх.№/датаИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДеклараторМЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
ДК -1/16.11.2023 г.Лазаринка Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -2/20.11.2023 г.Дияна ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -3/20.11.2023 г.Димитър МарковОбщина Белово/ спец. ” УОМП и домакин ”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -4/22.11.2023 г.Станислава ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОННесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -5/22.11.2023 г.Костадинка ПергеловаОбщина Белово/ старши експертНесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.7, ал.2 от ЗДС
  ДК -6 /28.11.2023 г.Евгения Савова  Община Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -7 /13.12.2023 г.Евгения СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -8 /13.12.2023 г.Евгения СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
  ДК -9 /13.12.2023 г.Лазаринка Щерева    Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -10 /13.12.2023 г.  Лазаринка Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
 ДК -11 /14.12.2023 г.Дияна ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 12 /14.12.2023 г.Дияна ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК 13/15.12.2023 г.Димитър Марков  Община Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 14 /20.12.2023 г.  Костадинка ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -15 /20.12.2023 г.  Костадинка ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -16 /21.12.2023 г.  Станислава ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -17 /21.12.2023 г.  Станислава ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -18 /21.12.2023 г.  Димитър МарковОбщина Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

Регистър на издадените разрешителни за строеж от община Белово – 2023г. Изтегли
Регистър на издадените разрешителни за строеж от община Белово – 2022г. Изтегли
Регистър на издадените разрешителни за строеж от община Белово – 2021г. Изтегли
Регистър на издадените разрешителни за строеж от община Белово – 2020г. Изтегли

Регистър на ресурсите на минералните води – изключителна държавна собственост , предоставени безвъзмездно за управление и ползване на Белово

Документи:

Регистър на ресурсите на минералните води – изключителна държавна собственост , предоставени безвъзмездно за управление и ползване на Белово – Изтегли

Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ

На декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023 г.

Вх.№ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯМЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
ДК –  1/1.02.2023 г.  Величка  Спасова  Община Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОН  Чл.35, ал.1, т.1
ДК-2/12.04.2023 г.  Величка  Спасова  Община Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-3/12.04.2023 г.  Величка  Спасова  Община Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-4/24.04.2023 г.  Костадинка Говедарова -Филипова  Община Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.1
ДК-5/24.04.2022г.  Костадинка Говедарова -Филипова  Община Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-6/12.04.2022г.  Костадинка Говедарова -ФилиповаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-7/25.04.2023 г.  Симеона ПенчеваОбщина Белово/ст.спец. ЕСГРАОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-8/25.04.2023 г.  Симеона ПенчеваОбщина Белово/ст.спец. ЕСГРАОНЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-9/25.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.1
ДК-10/25.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-11/25.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-12/26.04.2023 г.  Любомира ТаневаЦПЛР – ДКЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-13/26.04.2023 г.  Атанаска ВучковаОбщина Белово/ст.спец. „УТС и ТОН”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-14/26.04.2023 г.  Веселка Илкова Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-15/28.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-16/28.04.2023 г.  Петя СтойковаОбщина Белово/ст.спец. „УТС и КР”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-17/28.04.2023 г.  Цветелина КечеваОбщина Белово/ст.спец. „Деловодител”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-18/02.05.2023 г.  Олга АтанасоваОбщина Белово/гл.спец. „ИКС”Чл.35, ал.1, т.2 – I част  
ДК-19/02.05.2023 г.  Татяна ПаничароваОбщина Белово / –  ст.счетоводител и касиерЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-20/02.05.2023 г.  Диана АнгеловаОбщина Белово / Кметство Дъбравите –  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-21/03.05.2023 г.  Цветозара БлажеваОбщина Белово /  СекретарЧл.35, ал.1, т.2 – I част
  ДК-22/03.05.2023 г.    Даниела РодеваОбщина Белово / гл.спец. „ГРКД по ЕСГРАОН”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-23/03.05.2023 г.  Камелия РодеваОбщина Белово / гл.експерт ”ЧР и секретар на кмета”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-24/03.05.2023 г.  Ненка ТодороваОбщина Белово / Директор Дирекция „ФСД и АО”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-25/03.05.2023 г.  Красимира КьосеваОбщина Белово / гл.спец.Бюджет и финансов контролЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-26/04.05.2023 г.  Галина УзуноваОбщина Белово / Момина клисура –  специалист „АОН”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-27/04.05.2023 г.  Ирина ИскроваОбщина Белово / гл.спец.”УС и ХП”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-28/04.05.2023 г.  Любка ХаджийскаОбщина Белово / гл.спец.”УС”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-29/04.05.2023 г.  Надежда ТасеваОбщина Белово / Директор ДГ с.СестримоЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-30/04.05.2023 г.  Пламен СулевОбщина Белово / спец.”АО”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-31/04.05.2023 г.  Росица ЯнковаОбщина Белово /ст. спец.”Касиер МДТ и архив”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-32/04.05.2023 г.  Иванка ГабероваОбщина Белово/ Кметство Аканджиево специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-33/04.05.2023 г.  Галина СтанчеваОбщина Белово/ Кметство Габровица – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-34/04.05.2023 г.  Васка Димитрова СтояноваОбщина Белово/ Кметство Сестримо – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-35/11.05.2023 г.  Ивелина Тодорова УзуноваОбщина Белово /ст. спец.”Бюджет и финанси”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-36/11.05.2023 г.  Анета Атанасова КечеваОбщина Белово /Директор дирекция „СА”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-37/11.05.2023 г.  Иван Димитров АдовОбщина Белово /ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-38/12.05.2023 г.  Емил Иванов ТерзийскиОбщина Белово / ст. спец.” ОМП и домакин”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-39/12.05.2023 г.  Ваня Георгиева СтойноваОбщина Белово / ДГ „ Щурче”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-40/12.05.2023 г.  Мариела Кирилова ВакарелскаОбщина Белово / ст.счетоводител и касиерЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-41/12.05.2023 г.  Мария Иванова БожковаОбщина Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-42/15.05.2023 г.  Цветилия Спасова Кръстева- МаринковаОбщина Белово / счетоводителЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-43/15.05.2023 г.  Ани Кирилова ГеоргиеваОбщина Белово / счетоводителЧл.35, ал.1, т.2 – I част
    

Регистър на ПУП, преписки и отчуждаване

Регистър на ПУП, преписки и отчуждаване

Наименование Файлове
Заповед 379 от 15.07.2021год. за учредяване на безсрочен сервитут в ПИ с пл. 133, кв. 18 собственост на Станимир Дяков Коюмджиев и Младен Дяков Коюмджиев Изтегли
Заповед за отчуждаване № 266 / 30.07.2020 Изтегли
Протокол от 14.05.2021год. на комисия по чл.210 от ЗУТ Изтегли
Оценка за определяне стойността на сервитутните права за експлоатация и поддръжка на изградени геозащитни съоръжения в на обекта от първостепяенно значение ,,Укрепване на свлачища в кв.17 и кв.18 село Габровица, Изтегли

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2020 година

Пореден № Разрешение за строеж номер/дата Строеж/Обект Линк
1 2 3 4

1.

Разрешение за строеж № 1 от 08.01.2020г.

Допълващо застрояване "Пункт за изваряване на ракия" в УПИ-XII-1169 Кв.24 по плана на гр. Белово

Изтегли

2.

Разрешение за строеж № 2 от 15.01.2020г.

Преустройство на приемно-предавателна станция PAZ0043.A / Тандов/ с честотен обхват 900-1800Mhz на "А1 България" ЕАД, имот № 14163.34.101, с.Габровица, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

3.

Разрешение за строеж № 3 от 21.01.2020г.

"Жилищна сграда" УПИ-XV-267, Кв.95, Кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, Община Белово ПИ с идентификатор 03592.503.267

Изтегли

4.

Разрешение за строеж № 4 от 05.02.2020г.

Плътна ограда с височина до 2.2м по североизточната регулационна граница с УПИ-XXIII-28, разположена съгл.чл.48,ал.4 от ЗУТ изцяло в УПИ-XXII-29, Кв.87, по плана на гр. Белово, Община Белово

Изтегли

5.

Разрешение за строеж № 5 от 05.02.2020г.

Допълващо застрояване "Дървена стопанска сграда" – в УПИ-IX-146, Кв.18, по плана на с.Габровица, Община Белово

Изтегли

6.

Разрешение за строеж № 6 от 10.02.2020г.

Рехабилитация на ПАВЕЦ "ЧАЙРА" УПИ-II-29,30,44,46,47,48,49,50,51,60,62 "за нужди на ПАВЕЦ" Кв.4, Курорт Чайра, землище с. Сестримо, Община Белово

Изтегли

Заповед № 66 от 25.02.2020г.

Заповед № 66 за допълване разрешение за строеж № 6 от 10.02.2020г.

Изтегли

Заповед № 104 от 16.03.2020г.

Заповед № 104 за допълване разрешение за строеж № 6 от 10.02.2020г.

Изтегли

7.

Разрешение за строеж № 7 от 17.02.2020г.

"Преустройство на съществуваща МС/магазин хранителни стоки и магазин промишлени стоки/ в ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ" в УПИ-III-1060 "за търговия и услуги" Кв.20 по плана на гр. Белово, Община Белово

Изтегли

8.

Разрешение за строеж № 8 от 17.02.2020г.

"Укрепване на подпорна стена на част от ул."Яне Сандански" Кв.87, "Кв.Малко Белово" по плана на гр. Белово, Община Белово ПИ с идентификатор 03592.503.9546

Изтегли

Заповед № 65 от 24.02.2020г.

Заповед № 65 за допълване разрешение за строеж № 8 от 17.02.2020г.

Изтегли

9.

Разрешение за строеж № 9 от 19.02.2020г.

Преустройство на приемо-предавателна станция PAZ0039.A003 с честотен обхват 900-1800Mhz на "A1 България" ЕАД, имот № 66319.63.216, м."Свети Георги", с.Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

10.

Разрешение за строеж № 10 от 02.03.2020г.

Базова станция №3444 на "Теленор България" ЕАД находяща се в ПИ с идентификатор № 14163.34.101 по КККР с.Габровица, Община Белово

Изтегли

Заповед № 46 от 10.02.2020г.

Заповед № 46 за допълване разрешение за строеж № 11 от 19.05.2014г.

Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/