Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Архиви

Поддръжка на ел. Инсталацията и ел. Оборудване на сградите в кметства: с. Дъбравите, с.Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово …

Поддръжка на ел. Инсталацията и ел. Оборудване на сградите в кметства: с. Дъбравите, с.Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово, Домашен социален патронаж в гр. Белово, ул.»Христо Ботев» №12, Дневен център за деца с увреждания, ОДЗ „Щурче“ и ЦДГ, с. Сестримо, Читалища.

Read More

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти на нуждите на ЦДГ „Щулче“, гр. Белово, ЦДГ – с. Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово“

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти на нуждите на ЦДГ „Щулче“, гр. Белово, ЦДГ – с. Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово“.

Read More

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Белово, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Белово, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“

Read More

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за предоставяне на природните и туристически дадености на в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за предоставяне на природните и туристически дадености на в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55

Read More

Открита процедура: Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство. ID 673052

Read More

Изпълнение на строителни и монтажни работи проект: «Енергийно-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий- инженеринг

Изпълнение на строителни и монтажни работи  проект: «Енергийно-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий- инженеринг.

Read More

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Щурче“, гр.Белово, ЦДГ-с. Сестримо,домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово“

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Щурче“, гр.Белово, ЦДГ-с. Сестримо,домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово“.

Read More